skip to Main Content

GIZGiZ Logo

 • GIZ – Nemačka korporacija za međunarodnu saradnju
 • Organizacija je u vlasništvu Savezne Republike Nemačke i deluje na javnu dobrobit u preko 130 zemalja širom sveta.
 • Korporativna svrha: međunarodna saradnja za održivi razvoj i obrazovne aktivnosti u celom svetu.
 • Zapošljava oko 17.300 ljudi širom sveta, od kojih 70% čini lokalno zaposleno domaće osoblje.Flow Water
 • Obim poslovanja u 2015. godini: 2.1 milijardi evra

Hydro-Comp EDAMS Logo withLettersHydro-Comp Enterprises Logo

 • Hydro-Comp je konsultantsko i preduzeće za informacione tehnologije specijalizovano za pružanje konsultantskih usluga i  razvoj i primenu sistema integrisanog upravljanja sredstvima u vladinim/opštinskim i komunalnim preduzećima.
 • Hydro-Comp su osnovala dva istaknuta stručnjaka u oblasti voda 1985. u Johanesburgu. Od tada, kompanija je međunarodno prisutna i ima sedište u Nikoziji i kancelarije u raznim zemljama. Sprovodi velike projekte u preko 30 zemalja, u strateškoj partnerskoj mreži koja se proteže širom Evrope, Afrike, Srednjeg istoka i Azije.
 • Grupa Hydro-Comp obuhvata i EDAMS Technology koja je odgovorna za razvoj Informacionih sistema upravljanja EDAMS

IAWD IAWD Logo

   • Međunarodno udruženje vodovoda u slivu reke Dunav (IAWD) je vodeće udruženje vodovodnih preduzeća u dunavskom slivu. Osnovano 1993. godine, IAWD je izgradilo snažnu mrežu saradnje u regionu koja prevazilazi nacionalne, kulturne i jezičke granice (www.iawd.at).

  IAWD Map

  • IAWD direktno i putem svojih partnera, nacionalnih udruženja vodovoda, pruža podršku vodovodnim preduzećima da osiguraju kvalitetu vode reke Dunav i njenih pritoka, da pružaju održive komunalne usluge te zastupaju interese vodovodnih preduzeća i predstavljaju uspostavljenu i atraktivnu platformu za donatore u celom regionu.
  • Nedavno, IAWD zajedno sa svojim partnerima, nacionalnim udruženjima vodovodnih preduzeća, uspostavio je Dunavsko pratnerstvo za učenje (D-LeaP), koji je osmišljeno kao regionalna, integrisana i održiva inicijativa za izgradnju kapaciteta koja nudi sveobuhvatan plan i program obuka za zaposlene u vodovodnim preduzećima koja se nalaze u slivu reke Dunav (www.d-leap.org).

Udruženje za tehnologiju vode i sanitarno inženjerstvo (UTVSI)

 • Udruženje za tehnologiju vode i sanitarno inženjerstvo, kao jedno od najstarijih udruženja iz predmetne oblasti, okuplja različite profile stručnjaka, institucija i preduzeća, a njegovi članovi su i javna komunalna preduzeća vodovoda i kanalizacije.
 • Udruženje za tehnologiju vode i sanitarno inženjerstvo (UTVSI) je respektabilno i opšteprihvaćeno naučno – stručno udruženje. Njegova misija je da doprinese unapređenju u oblasti voda i zaštite životne sredine.

AQUASAN mrežaAQUASAN

 • BiH Mreža Aquasan osnovana je da unapredi postojeću situaciju u sektoru voda i životne sredine u BiH i posebno poveća primenu domaćih institucionalnih i ljudskih resursa (informacije, znanje, iskustva i dobre prakse).
 • Članovi Mreže Aquasan su stručnjaci iz sektoru voda i životne sredine u BiH tj. Predstavnici državnih ministarstava, relevantnih entiteta i kantonalnih ministarstava, agencija za vode entiteta, lokalne samouprave, istraživačkih instituta, NVO, javnih preduzeća vodovoda i kanalizacije i predstavnika privatnog sektora uključujući i nezavisne konsultante.
Struktura

Slide JKP
Makedonija
JKP
Srbija
JKP
Crna Gora
JKP
BiH
STA IAM D-LeaP Upravljanje infrastrukturnim sredstvima - Saveti preduzećima vodovoda jugoistočne Evrope Ugovor o bespovratnim sredstvima
GIZ - UTVSI
Ugovor sa AM centrom
IAWD - UTVSI
Ugovor o bespovratnim sredstvima
GIZ - Aquasan
Ugovor sa AM centrom
IAWD - Aquasan
AM centrom UTVSI AM centrom Aquasan 3 nivoa
srebrni / zlatni / platinasti
9 obuka
2 / 2 / 5
Registracija za učešće na projektu
UTVSI - JKP
Licenca za korišćenje EDAMS-a
HCE - JKP
Registracija za učešće na projektu
Aquasan - JKP
Licenca za korišćenje EDAMS-a
HCE - JKP
Savetodavni odbor
GIZ, HCE, IAWD, UTVSI, Aquasan ADKOM (MK), WSWAM (MN), UPFBiH & ARSW (B&H) SHUKOS (KS), SHUKALB (AL) KfW, SECO
Back To Top