skip to Main Content

2006. godine kompaniji Hydro-Comp Enterprises u saradnji sa BerlinWasser & Fideco (ISP team), KFW [1] je dodelio projekat institucionalnog jačanja četiri preduzeća vodovoda i kanalizacije u Srbiji (Beograd, Novi Sad, Kragujevac i Niš). U okviru dela projekta, Hydro-Comp je u četiri preduzeća uveo sistem EDAMS Integrated Asset Management. Tokom projekta je izvršeno prilagođavanje programskog paketa Edams operativnim uslovima u regionu. Program EDAMS se uspešno koristi za upravljanje podacima, upravljanje održavanja, upravljanja imovinom i upravljanjem distribucijom/neprihodovana voda, naročito u Beogradu.

[1] KfW: [Kreditanstalt für Wiederaufbau] Nemačka razvojna banka sa sedištem u Frankfurtu.

Danude Water Program Logo Po uspešnom okončanju projekta u Srbiji, 2014. IAWD [1]  je uz pomoć konsultanta Hydro-Comp-a uspostavio AM regionalni centar u Beogradu, kako bi osnažio preduzeća vodovoda u oblasti upravljanja infrastrukturnim sredstvima. Program je pokrenut 2014. i završen u oktobru 2015. Sedamnaest vodovoda je aktivno učestvovalo u kreiranju registra  infrastrukturnih sredstava primenom AM metoda predstavljene od strane UTVSI AM centra. Većina preduzeća koja su učestvovala u projektu su izrazili interes da dodatno unaprede svoje veštine u upravljanju imovinom kroz učešće u nastavku programa.

[1] IAWD (Međunarodno udruženje vodovoda u slivu reke Dunav)

NALAS Logo

U septembru 2015, Hydro-Comp je za NALAS [1] i uz finansijsku podršku GIZ-a [2]  razvio model Investicionog i finansijskog planiranja za komunalna preduzeća u regionu. Model je uspešno formiran (april 2016.) i sproveden u nekoliko izabranih pilot preduzeća u regionu.

[1] NALAS: Mreža asocijacija lokalnih vlasti jugoistočne Evrope. Mreža okuplja 16 asocijacija koje predstavljaju oko 9000 jedinica lokalne samouprave

[2] GIZ: Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH. GIZ je u vlasništvu Savezne Republike Nemačke i deluje na javnu dobrobit u preko 130 zemalja širom sveta countries

Uspeh navedenih projekata, kao i zahtevi drugih regionalnih/ nacionalnih organizacija u istočnoj Evropi i drugim regionima da pokrenu slične projekte, podstakao je i SEEAM projekat.

Back To Top