skip to Main Content

EDAMS IAM softver će biti omogućen od strane EDAMS Technology (deo Hydro-Comp grupe) koristi za rad preko Clouda, čije usluge će obezbediti Amazon.

AM Centar koristi EDAMS IAM softver za: (a) procenu kvaliteta podataka i izradu izveštaja o neusaglašenosti registra, (b) objavljivanje podataka na web odabranim korisnicima iz svakog vodovoda.

Softver

Slide Upravljanje održavanjem Razvoj i projektovanje Poslovni procesi Analiza baze potrošača GIS/ Upravljanje
podacima o
mreži
Održavanje i
upravljanje RN
Upravljanje,
praćenje
i kontrola
Upravljanje
elementima
Upravljanje
potrošnjom
Planiranje
infrastrukture
Kadrovi Finansije Snabdevanje
i logistika
Upravljanje
prihodima
Informacije o
potrošačima
Upravljanje
merenjem
SREBRNI ZLATNI PLATINASTI

EDAMS Technology je obezbedio EDAMS IAM softver za svaki vodovod. Koriste se tri verzije softvera u zavisnosti od ostvarenog napretka:

Srebrni paket
GIS/ Upravljanje mrežnim podacima
Zlatni paket
Srebrni paket + upravljanje održavanjem
Platinasti paket
Zlatni paket +

  • Analiza baze potrošača
  • Upravljanje i planiranje aktivnosti kao što su upravljanje kvalitetom vode
  • Merenje / upravljanje prijavama
  • Upravljanje elementima
  • Neprihodovana voda (NRW)
  • Zoniranje i infrastrukturno planiranje

Platinasti paket je namenjen vodovodima koji imaju proveren registar infrastrukturnih sredstava i žele da primene napredne tehnike AM.

Napredak vodovoda u narednu fazu projekta zahteva prelazak na zlatni paket (faza 2) i eventualno platinasti paket (faza 3).

Faze i softverski paketi

Slide Faza 1 (prva godina):

Podrška komunalnim preduzećima
u uspostavljanju i održavanju
registra infrastrukturnih sredstava,
kao i u razumevanju komponenata
sveobuhvatnog upravljanja
infrastrukturnim sredstvima.
Faza 2 (druga godina):

Omogućiti unapređenje upravljanja
održavanjem infrastrukturnih
elemenata radi unapređenja
produktivnosti i evidentiranja
kvarova za dalje korišćenje pri
planiranju rehabilitacije i
održavanja (Faza 3).
Faza 3 (treća godina):

Omogućiti sprovođenje ostalh aktivnosti
IAM, kao što su: (a) upravljanje
komercijalnim podacima, (b) upravljanje
kvalitetom vode, (c) upravljanje potrošnjom/
neprihodovanom vodom, (d) izrada plana
rehabilitacije/ održavanja i (e) planiranje
poslovanja.
Back To Top