skip to Main Content

Program

Ovaj Program će osigurati tehničku podršku, softver i jačanje kapaciteta odabranoj grupi od čak 70 do 100 JVP/JKP iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Makedonije i Crne Gore, za obavljanje niza aktivnosti upravljanja imovinom u preduzeću.

Program traje 3 godine, sastoji se od 3 faze od kojih svaka traje 12 mjeseci, s idejom da će svako JVP/JKP moći napredovati iz jedne faze u narednu fazu svake godine.

Usluge

Stručno osoblje iz svakog JVP/JKP koja sudjeluje u Programu dobiva usluge koje uključuju:Services

  1. Radionice/Konferencije: Održavaju se redovito uz obrađivanje različitih aspekata usluga i integralnog upravljanja imovinom.
  2. Konverzija podataka i implementacija sistema integralnog upravljanja imovinom: Korištenje softvera EDAMS IAM je osigurano svim JVP/JKP preko Cloud tehnologije.
  3. Obuke: Obuke se redovito održavaju u prostorijama Tematskih centara, obuhvaćajući sve aspekte integralnog upravljanja imovinom, primjenjujući različite tečajeve za različite faze Programa.
  4. Posjete: JVP/JKP su potaknuta na to da redovito posjećuju Tematski centar, kako bi tražili savjet i pomoć.
  5. Podrška: Svakodnevna “virtualna”podrška JVP/JKP za potrebe korištenja softvera i primjenu usvojenih procedura.
  6. Posebna podrška novim korisnicima projekta integralnog upravljanja imovinom: JVP/JKP koja su nova u oblasti integralnog upravljanja imovinom, s malim znanjem/korištenjem GIS/CAD sistema, dobivaju dodatnu podršku u smislu posjeta i podršci u prikupljanja podataka o mreži.
  7. Pristup dodatnim uslugama integralnog upravljanja imovinom: Osiguran je po potrebi, uz dodatno plaćanje, za pomoć JVP/JKP sa studijama, kao što je izrada komercijalnog plana rehabilitacije, investicijskog plana, plana rehabilitacije i održavanja te infrastrukturnog plana.

Ko može sudjelovati?

who Can ParticipateJVP/JKP iz Bosne i Hercegovine, Makedonije, Crne Gore i Srbije su dobrodošla da se prijave za sudjelovanje. U konačnici, samo ograničen broj JVP/JKP može sudjelovati, a prijave se rangiraju na osnovu njihovog tehničkog potencijala i spremnosti za sudjelovanje u inicijativi.

 

 

Pristup

Primjena IAM praksi u JVP/JKP se postiže korištenjem inovativnog paketa koji uključuje osnivanje Tematskih centara i korištenje, za regiju već prilagođenih, informacijskih sistema EDAMS “Integrated Asset Management”. Tematski centri osiguravaju jačanje kapaciteta za JVP/JKP koja sudjeluju u Programu, za provođenje aktivnosti Integralnog upravljanja imovinom (IAM) kroz obuke, podršku i korištenje softvera i metodologije, te najboljih praksi. U slučaju da JVP/JKP nemaju dovoljno ljudskih resursa da u potpunosti provedu aktivnosti IAM-a samostalno, tematski centri pružaju dodatne usluge za pomoć JVP/JKP pri obavljanju tih aktivnosti.

Tematski centri nude trogodišnji program koji se sastoji od 3 faze u trajanju po 12 mjeseci. Pretpostavka je da će svako JVP/JKP moći prelaziti iz jedne u drugu fazu, na godišnjem nivou. Otprilike po 20 do 30 JVP/JKP će biti uključeno u svaku fazu Programa.

EDAMS GIS Module

  • Faza 1: Naglasak 1. faze je na pomoći JVP/JKP pri formiranju i održavanju odgovarajuće GIS baze podataka, efektivnog upravljanja podacima iz registra imovine kao i razumijevanje komponenti Integralnog upravljanja imovinom (IAM).
  • Faza 2: Cilj 2. faze je omogućiti Upravljanje održavanjem radi poboljšanja produktivnosti, učinkovitosti održavanja i  pružanja usluga kao i za registraciju problema s održavanjem, radi kasnije upotrebe pri planiranju rehabilitacije/održavanja (3. faza).
  • EDAMS Maintenance Management SystemFaza 3: Faza u zadnjoj godini će omogućiti preostale aktivnosti Integralnog upravljanja imovinom: (a) Komercijalno upravljanje podacima, (b) Upravljanje kvalitetom vode, (c) Upravljanje distribucijom/neprihodovanom vodom, (d) Planiranje rehabilitacije/održavanja i (e) Infrastrukturno planiranje.
Back To Top