skip to Main Content

GIZGiZ Logo

 • GIZ – Njemačko društvo za međunarodnu suradnju
 • Je organizacija u 100% federalnom vlasništvu koja djeluje kao neprofitna organizacija u više od 130 država širom svijeta.
 • Poslovna svrha: međunarodna suradnja za održivi razvoj i obrazovne aktivnosti širom svijeta.
 • Zapošljava oko 17.000 zaposlenika širom svijeta, od kojih je otprilike 70% zaposleno kao lokalno osoblje. Flow Water
 • Opseg poslovanja u 2015. godini: 2,1 milijarde eura

Hydro-CompEDAMS Logo withLetters Hydro-Comp Enterprises Logo

 • Hydro-Comp je konsultantska i informatička kompanija specijalizirana za pružanje konsultantskih usluga i implementaciju sistema integralnog upravljanja za općine i JVP/JKP.
 • Hydro-Comp je osnovan 1985. godine od strane dva vodeća stručnjaka u sektoru voda u Johannesburgu (Južna Afrika). Od tada kompanija postaje međunarodna sa sjedištem u Nikoziji (Cipar), s uredima u različitim državama i velikim projektima u preko 30 država, kao i strateška mreža partnera na prostoru cijele Europe, Afrike, Bliskog istoka i Azije.
 • Hydro-Comp grupa uključuje EDAMS tehnologiju koja je odgovorna za razvoj EDAMS sistema upravljanja informacijama.

IAWD IAWD Logo

   • Međunarodno udruženje vodovodnih preduzeća u slivu rijeke Dunav (IAWD) je prvo udruženje vodovodnih preduzeća u dunavskoj regiji. Osnovano 1993. godine, IAWD je izgradilo snažnu mrežu saradnje u regiji koja nadilazi nacionalne, kulturne i jezične granice (www.iawd.at).

  IAWD Map

  • IAWD izravno i putem svojih partnera, nacionalnih udruženja vodovodnih preduzeća, pruža podršku vodovodnim preduzećima da osiguraju kvalitetu vode rijeke Dunav i njenih pritoka, komunalne usluge koje vodovodna preduzeća pružaju učine održivim te zastupaju interese vodovodnih preduzeća i predstavljaju uspostavljenu i atraktivnu platformu za donatore u cijeloj regiji.
  • Nedavno, IAWD zajedno sa svojim partnerima, nacionalnim udruženjima vodovodnih preduzeća, uspostavio je Dunavsko pratnerstvo za učenje (D-LeaP), koji je osmišljeno kao regionalna, integrirana i održiva inicijativa za izgradnju kapaciteta koja nudi sveobuhvatan plan i program obuka za uposlenike vodovodnih preduzeća koja se nalaze u slivu rijeke Dunav (www.d-leap.org).

UDRUŽENJE ZA TEHNOLOGIJU VODE I
SANITARNO INŽENJERSTVO (UTVSI)

 • Udruženje za tehnologiju vode i sanitarno inženjerstvo (udruženje) je danas jedinstveno udruženje u Srbiji. Predstavlja izvor tehničkog, znanstvenog i upravljačkog znanja i njegova svrha je doprinijeti unaprjeđenju sistema vodosnabdijevanja i odvodnje otpadnih voda i zaštiti okoliša.
 • Udruženje za tehnologiju vode i sanitarno inženjerstvo je jedno od najstarijih udruženja za vode i okoliš u Srbiji. Glavna svrha je razborita uporaba vodnih resursa i njihova zaštita od zagađenja.

AQUASAN mrežaAQUASAN

 • Aquasan mreža u BiH je osnovana kako bi se unaprijedilo trenutno stanje u sektoru zaštite voda i okoliša u BiH, a osobito kako bi se povećalo korištenje lokalnih institucionalnih i ljudskih resursa (informacije, znanje, iskustva i dobre prakse).
 • Članovi Aquasan mreže su stručnjaci iz sektora zaštite voda i okoliša širom BiH, tj. predstavnici državnih ministarstava, nadležnih entitetskih i kantonalnih ministarstava, entitetskih agencija za vode, općina, instituta, nevladinih organizacija, JVP/JKP i privatnog sektora uključujući samostalne konsultante.
Struktura partnerstva
Back To Top