skip to Main Content

Preduzeću Hydro-Comp u suradnji s BerlinWasser & Fideco (ISP tim), 2006. godine je od strane KfW-a [1] dodijeljen projekt institucionalnog jačanja za četiri vodovodna preduzeća u Srbiji (Beograd, Novi Sad, Kragujevac, Niš). Kao dio projekta Hydro-Comp je u četiri preduzeća implementirao sistem EDAMS “Integrated Asset Management”. Provedena je znatna prilagodba EDAMS proizvoda, kako bi se zadovoljili radni uvjeti u regionu. Sistemi su do danas uspješno korišteni za upravljanje podacima, upravljanje održavanjem imovine, upravljanje imovinom i upravljanje distribucijom/neprihodovanom vodom, posebno u Beogradu.

[1] KfW: [Kreditanstalt für Wiederaufbau (“Institut za kreditnu obnovu”)] je Njemačka razvojna banka u vlasništvu države, sa sjedištem u Frankfurtu.

Danude Water Program LogoNakon uspjeha projekta u Srbiji, IAWD [1] 2013. godine je izabrao Hydro-Comp da im pomogne kao konsultant pri uspostavi regionalnog centra u Beogradu za pomoć zainteresiranim preduzećima pri upravljanu imovinom unutar njihovog sistema vodoopskrbe. Kako bi se omogućio uspjeh projekta, Hydro-Comp je tematskom centru tokom trajanja ugovora dao u najam softver EDAMS Asset Management. Program je započeo u prvom tromjesečju 2014. godine, a završio je u oktobru 2015. godine. Sedamnaest preduzeća su aktivno sudjelovala u razvoju geografske baze podataka Upravljanja imovinom i izvještavanju kao i u primjeni metoda predstavljenih od strane centra za upravljanje imovinom, sa sjedištem u Beogradskom vodovodu.  Mnoga preduzeća koja sudjeluju u programu su izrazili interes za daljnje unaprjeđivanje svojih vještina u upravljanju imovinom, kroz učešće u nastavku programa.

[1] IAWD (Međunarodno udruženje vodovodnih preduzeća u slivu rijeke Dunav)

NALAS Logo

Nadalje, u septembru 2015. godine Hydro-Comp je pobijedio na natječaju NALAS-a [1], financiranog od strane GIZ-a [2] za razvoj modela Investicijskog i financijskog planiranja za preduzeća u regionu. Model je uspješno završen (april 2016. godine) i implementiran u nekoliko odabranih pilot preduzeća u regionu.

[1] NALAS: Mreža udruženja jedinica lokalne samouprave iz Jugoistočne Europe. Mreža okuplja 16 udruženja koja predstavljaju otprilike 9000 jedinica lokalnih samouprava.

[2] GIZ: Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH. GIZ je u vlasništvu Vlade Savezne Republike Njemačke i djeluje u više od 130 država.

Slijedeći uspjeh gore navedenih projekata i zahtjeva drugih regionalnih/državnih organizacija u Jugoistočnoj Europi za pokretanje sličnih projekata, potaknut je razvoj SEEAM projekta.

Back To Top