skip to Main Content

EDAMS IAM softver je osiguran od strane EDAMS Technology (odjeljenja unutar Hydro-Compa) a nalazi se i djeluje putem Cloud-a, s Cloud servisom osiguranim od strane Amazona.

Tematski centar upotrebljava EDAMS IAM softver za: (a) procjena podataka o mreži i izvještavanje o stanju mreže JVP/JKP, kako bi im se pomoglo pri rješavanju problema i izradi važećih registara imovine, (b) objavljivanje podataka JVP/JKP na internetu i davanje pristupa svakom JVP/JKP za objavljivanje, pregled i preuzimanje izvještaja na njihovim podacima o mreži.

Programski softver

EDAMS Technology također stavlja na raspolaganje EDAMS IAM softver za JVP/JKP, u tri različite verzije ovisno o  ostvarenom napretku JVP/JKP, kako slijedi:

Srebrni paket
Odnosi se na GIS/ Upravljanje mrežnim podacima
Zlatni paket
Dodatno na srebrni paket, odnosi se na upravljanje održavanjem imovine
Platinasti paket
Dodatno na srebrni i zlatni paket odnosi se na

  • Komercijalno upravljanje podacima
  • Monitoring i planiranje aktivnosti kao što su upravljanje kvalitetom vode
  • Mjerenje/upravljanje zapisima
  • Upravljanje imovinom
  • Ne-prihodovana voda
  • Upravljanje zonama i infrastrukturno planiranje

Platinasti paket je namijenjen korisnicima koji su uspostavili važeći registar imovine i koji žele započeti napredne aktivnosti upravljanja imovinom.

Kako JVP/JKP koja sudjeluju u Programu napreduju po fazama, unaprijeđena su na Zlatni paket (2. faza) i eventualno na Platinasti paket (3. faza).

Faze i softverski paketi
Back To Top