skip to Main Content

Zlatni nivo SEEAM Programa – Održavanje napredne obuke Bihac, Bosnia & Herzegovina, 6-7.11.18

U sklopu aktivnosti programa „Upravljanje imovinom kroz savjetodavne usluge JVP/JKP u Jugoistočnoj Europi“, u periodu od 06. i 07. 11. 2018. godine u Bihaću je održana tehnička obuka na temu „Sistem upravljanja održavanjem – napredna obuka“.

Na obuci su učestvovala sljedeća javnavodovodna / komunalna preduzeća (JVP/JKP): JP „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Gračanica, KP „Vodovod“ a.d. Gradiška, JKP „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Sanski Most, JP „Vodovod i kanalizacija“ d.d. Srebrenik i JP „Vodovod“ a.d. Trebinje.

Tom prilikom, angažirani timovi JVP/JKP, predstavnik firme Hydro-Comp i članovi tematskog centra „Aquasan mreža u BiH“ su razmotrili  sljedeće teme: obrada prijave problema od strane korisnika usluga i zaposlenih u JKP/JVP, otvaranje radnih naloga, praćenje radnih naloga i efikasnosti procesa, zatvaranje radnih naloga, upravljanje izvještajima te evidentiranje i praćenje stanja skladišta.

Imenovani predstavnici preduzeća će nastaviti da aktivno rade na uspostavi registra imovine koji je započet u Srebrnoj fazi projekta, te nastaviti da se obučavaju i aktivno rade na realizaciji projektnih aktivnosti vezanih za upravljanje održavanjem imovine.

Back To Top